Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Skłodowskiej - Curie

  97-300, Piotrków Trybunalski
  ul. S. Żeromskiego 11
  NIP: 771-16-61-828
  REGON: 000206919


email:sekretariat@lo2piotrkow.eu
www: lo2piotrkow.eu
telefon: (044) 732-38-07
faks: (044) 732-38-06
Nr konta: 26 1560 0013 2324 5280 2000 0001gmina: Miasto Piotrków Trybunalski (gmina miejska)
powiat: miasto Piotrków Trybunalski
województwo: łódzkie

 

 

 odpowiada: Bożena Janowska

wytworzył: Bożena Janowska

wprowadził: administrator

data: 04-12-2013

data: 04-12-2013

data: 04-12-2013Rejestr zmian strony


edyt.